Wednesday, February 3, 2021

Õpilaselt õpilasele 2.02.21

6. klasside õpilased koostasid kaasõpilastele pärlimängu. Mäng toimus klassijuhataja tunni ajal. Küsimused olid koostatud klassis olevate plakatite põhjal.

Mängu vastuseid otsiti paaristööna, distantsõppel olevad lapsed mängisid koos paarilisega messengeri telefonivestluse kaudu.


 

Loomulikult tuli ka MILLIMALLIKAT mängida!


Tuesday, December 1, 2020

KiVa reeglitega Liikuma kutsuvad helkurid 6.a ja 6.b klass

 Mängu valmistas ette ja viis läbi Kadi Sulbi

Esmalt rivistuti sünnipäevade järgi 

Seejärel pani mängujuht Kadi kokku kolmikud rühmad

Igale rühmale pandi külge üks helkur koos KiVa reegliga

Õpilastele jagati rühma kohta üks BINGO

Helkuritelt tuli leida, mils number helkurile on kinnitatud KiVa reegel

Bingole tuli panna kirja Reeglite järjekorra numbrid.

Kui ei mäletanud, mis reegel on mis numbriga, siis sai seda seinal olevalt lehelt minna vaatama!

Mängulusti jagus kõikidele ja reeglid said üle korratud.
Tulemused vaatasime üle, istusime ringselt maha, kontrollisime oma lehed ära ja lugesime ette reeglid, mis tuli lehe alumisse serva lisada.


Tund läks korda. 

Õpilased said liikuda.

Reeglid said üle korratud.

Iga rühma öeldud reeglid said läbi räägitud.
Liikumine ja koostöörõõm tegi kokku liikumisrõõmu.