Friday, October 30, 2015

Metsavendade jälgedes 28.10.15


Kiki projekt

matk algas tõusujoones mäkke
Põdra tegutsemisjälg

 
Mida vajame, et olla metsavend ja elada metsas?
 Proovime, kuidas maitseb metsas keedetud tee!
 Kas mahub kogu kuuendike pere koos klassijuhatajaga metsavendade "kodusse"?
Ei mahtunud, sest Arno ja Eero jäid kodust välja.
Taevaskoja paljand ja selle vanus
 


 


 
Kuidas teha vahet, kus pesitses jäälind ja kus pesitses kaldapääsuke? Eks ikka väljaheidete järgi.

 Teda me küll seekord ei kohanud.
 Jäälind oli kohal ja isegi lasi end näha ja kuulda.

 http://bio.edu.ee/taimed/oistaim/slepp.htm

 
 Neitsikoopasse tuleb tulla noormeestel tagasi jaaniööl, sest siis on siin koopasuus kuldjuustega neiu, kes ketrab, noormehed pidada siis kohe naise endale saama. Poisid lubasid siia tagasi tulla.

puukäsn

habesamblik

Õhu puhtus
hüdroelektrijaam
 Ja saigi meie retk läbi. Tore päev oli! Täname
Õpilastele tutvustada meie esiisade ja- emade poolt ise valitud või võõrvõimu poolt peale sunnitud elustiili, mis oli suuresti 
seotud meie loodusega. Loodust pidi tundma ja oskama märkelugeda, looduses pidi samas ise märkamatuks jääma elades ja
 liikudes, uurime retkel, kuidas oli see võimalik.

Aidata luua seost koolis õpetatava ajaloo ja meie metsades toimunud traagilistesündmuste vahel. Aastaajad. Loomad, linnud,taimed, ilmastik. Mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt. Liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. Väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi  ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda,esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi, mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.

Jalgsi matk või suusa retk viib esmalt punkrini, kus elasid
metsavennad. Kohapeal räägime patriotismist ja julgusest kaitsta oma kodumaad. Selgitame, miks on tarvis ja vajalik minna
sõjaväkke või omandada ellujäämisoskused looduses. Heidame pilgu ajalukku, milline oli poliitiline olukord 40ndatel ja miks 
üldse mindi metsa. Toome selgust, kuidas oli võimalik ellu jääda ekstreemsetes tingimustes. Tutvustame metsas vaja minevat  varustust ja õpetame lastele, kuidas kasutada välipliiti. Metsas keedame teed ja jälgime kui palju kulub aega liitri vee keema saamiseks sõduripliidiga.
Tulemus:
Lapsed saavad aimu, kuidas on võimalik metsas elada ja ellu jääda vaenuvägede kiuste.

No comments:

Post a Comment