Monday, February 29, 2016

"Rakett 4" 29.II 2016

29. veebruaril toimus Antsla Gümnaasiumis neljandate klasside õpilastele teaduslahing „Rakett 4“ Üritusel osales enamus neljandate klasside õpilastest.
Terve nädal oli täis sagimist. Esmalt tuli leida võistkonnal teaduslahingus osalemiseks üks põnev katse, mida teistele näidata. Nädala jooksul tuli oma võistkond registreerida õpetaja Piret Tanieli juures ja anda oma võistkonnale nimi. Seejärel tuli oma katset tutvustada keemia õpetajale, et teada saada, kas seda katset saab koolimajas klassikaaslastele näidata.
Kui projektis osalemise päev kätte jõudis, siis olime kõik põnevil, sest ei teadnud ju õpetajad ega lapsed, kas üritus õnnestub.
„Rakett 4“ ürituse I osas tuli võistkonnal tutvustada oma katset. Katses hinnati oskust ennast tutvustada, teha koostööd, pidada kinni ajast ja juhendist ning ära seletada, miks just nii katse toimis.

Õp Marietta räägib ohutusnõuetest:

 Aron, Maik ja Elger teevad tärklisest plastiliini. Juss, Raul ja Lars näitavad, kuidas kammiga saab elektrit teha ja "magneti" abil pabereid korjata

 Armin, Carl ja Karel teevad gaasipliiti Jenny Ly, Helen ja Johanna näitavad "Hüppavaid rosinaid"

 Merili, Maritte ja Kertu

 Laura-Stella; Karolin ja Berit

 Gerda, Sandra ja Teele näitavad laava liikunist Roobert, Kaur ja Triine näitavad, kuidas sukkpüksid hoiavad vett kinni

II osana panid võistkonnad kokku statiivi.
III osana said võistkonnad enda kätte uhmri, puutüki, kausi ja kriidi ning eesmärk oli kriit võimalikult peeneks purustada. Õpetajad tegelesid punktide arvestamisega.
Eriliselt juhiti laste tähelepanu ohutustehnikale ja töökoha puhtusele.


Üritusel osalejad olid tublid ja „Rakett 4“ II voor toimub 28.märtsil. Ka II vooru ürituseks on võistkondadel ülesanne ette valmistada omapoolne katse.