Wednesday, April 6, 2016

Organismide jaht 6.a klassis 5.04.2016 ja 6.b klassis 6.04.2016


6. klasside loodusõpetuse tunnis toimus fotojaht

Tunni teema: Organismid pargis.

Tunni eesmärk: Kinnistada teadmisi teemast "Park". Teha tutvust erinevate taimede ja loomadega.

Tunni ülesanne: Kirjuta vihikusse tähestik, leia iga tähe juurde organism, pildista vastavat organismi ja kirjuta vihikusse, keda mingi tähe juures pildistasid.
Kasutada võib ülesande lahendamiseks määrajaid (Määrajad otsis raamatukogust loodusõpetuse tunni jaoks õp Piret) Kasutati digimäärajaid ja raamatuid.


Töö toimus kolmeliikmelistes rühmades.Pargist leidsime kala!


Õpetaja leidis õpilastega samaaegselt organisme:
A - ARUKASK

B
C
D- DIANA

E - ELUPUU

F - FOTOGRAAF

G - GETTER

H - HÕBEREMMELGAS

H- HUNDINUI

H - HOBUKASTAN

I - INIMESED

J - Jalakas / jugapuu
K - KALA /KOGER

K - KOLDSAMBLIK

K - KUKLANE

L - LEHIS

L - LIND

M - MARIIENROOS

N - NULG

O - OKASPUU


P - PÄRN

P - PORR
pildistasid Arno ja Eero
pildistasid Arno ja Eero

Q-

R - REMMELGAS

S - SAARVAHER

S - SAMBLIK

Š
Z - (LASTEST TÄHT)

Ž - (LASTEST TÄHT)
 
T - TIGU

U - urvalind  (võiks olla!)
V - VAHER

V - VARES
Pildistasid Arno ja Eero

W
Õ - õunapuu

Ä - ämblik
pildistasid Arno ja Eero

Ö - ööbik (võiks olla!)
Ü - ülane (võiks olla!)
X

 
Y -


Kui Robin puuotsa jõudis olid ämblik ja sipelgas sealt lahkunud!

C-tähe tegemine.


6. B KLASSI FOTOJAHT

TÖÖJUHEND ORGANISMIDE FOTOJAHIKS
Teie võistkonna ülesanne on kirjutada vihikusse tähestik ja pildistada iga „tähe“ juures oma rühma liikmeid.
„Jaht“ toimub koolimaja ümbruses ja pargis. Teie meeskonnal tuleb leida vastavalt tähestikule võimalikult palju erinevate tähtedega organisme. Näiteks A – arukask S – sookask. Pildistada oma leid nii, et enamus teie meeskonna liikmetest on fotol (ole loominguline). Kirjuta oma vihikusse iga tähe juurde, mida te vastava tähe all mõtlesite.

Kodune töö on piltide korrastamine. Pildid tuleb panna tähestikulisse järjekorda.

Järgmises tunnis toimuvad esitlused.

Organismide jaht tundus õpilastele põnev olevat!
Järgmiseks tunniks tuleb pildid üle vaadata ja reastada need tähestikulisse järjekorda.
Võidab see, kes leiab kõige rohkem organisme.
(tegelikult võidavad kõik, sest lapsed õpivad tööd määrajatega ja saavad teada, missugused organismid kasvavad nende koolimaja juures pargi.)

No comments:

Post a Comment