Tuesday, January 31, 2017

Küünlaümbriste jaht jaanuar 2017Antsla Gümnaasiumi 5 a klassi õpilased tegutsesid küünlaümbristega detsembrist kuni jaanuarini. Klassijuhataja tunnit otsustasime koos, et osaleme ka loovtöö tegemises.
Meie nägemus teemal "Meie ohutu ja keskkonnasõbralik Eesti 20 aasta pärast" valmis nii:

Esmalt jaguneti kahte gruppi, üks rühm otsustas teha oma piltplakati keskkonnasõbralikule alusele ja kasutada küünlaümbriseid, teine rühm otsustas oma ideed joonistada.
 Toimub ümbriste sorteerimine ja huvitavate värvide leidmine.

 Pilt-plakatile ehitati jõgi, kus küünlaümbristest tehti kanuumatkajatele kanuud, vanadest ajakirjadest leiti pilte, et plakat oleks pisut Võrumaalikum.

 Teine võistkond otsustas joonistada ja suheldes kaaslastega jõuti tulemuseni, milline oleks Eesti 20 aasta pärast.

 Vahepeal otsiti infot tahvelarvutitest.

 ja esimesel võistkonnal valmis oma pildile kortermaja, mis on looduslähedane ja sobiks Võrumaa kuppelmaastikuga kokku. Kuna ühe tunniga ei jõutud tööd ära teha siis läks tegevus edasi astra õpikus. Toimus loodusõpetuse tund ja kuna teemaks oli "Õhu saastumine ja selle kaitse", siis sobis seegi meie unistustemaailma. Rääkisime ka küünalde põletamisest.

 lahendasime opik.ee ülesandeid ja tundsime end mõnusasti.


 Kui opik.ee ülesanded said valmis, jätkasime oma küünlajahi loovtööd.
 Meie II rühma loovtöö


Patareisid kogusime kogu klassiga 899
 Küünlaümbriseid kogusime kogu klassiga 6256
 Meie I rühma loovtöö

Tänan vahva ürituse eest! Lahe oli koostööd teha.