Thursday, April 6, 2017

Lõimingutunnid Valgas 5.04.17


5. ja 6. klasside õpilaste õppetöö toimus sellel päeval Valgas


Esimene tund oli ajalugu, loodusõpetus ja kirjandus.
Esmalt tutvustati, mida saab teha Valga Militaarmuuseumis. Reklaam oli ahvatlev ja tekkis mõte 6. klassi lõpus teha II astme lõpupidu Valgas. Kas mõte ka teoks saab, seda otsustavad õpilased.


Seejärel algas ajaloo ja kirjanduse tund, kust saime infot Valgamaa ajaloo kohta

 Tegelikult oli selles tunnis ka käsitöö ja loodusõpetuse lõimingut.Muidugi paelusid püssid poisse.Arvutimaailma eelkäija tundus küll uskumatuPeale 1. lõimingutundi tuli kehalise kasvatuse tund

Ronida tuli umbes 5 meetrit
ja siis laskuda vastavalt instruktsioonile
Kuna osad õpilased ei soovinud ronida, kuid ei öelnud seda varem, siis tuli teistel see tühimik täita. Berit sai väljakutse ronida nõnda, et kasutab jalgade toetamiseks ainult kollast


Aron sai väljakutse ronida nõnda, et kasutab jalgade toetamiseks ainult punast
Kui ronimissein tehtud sai, siis tulime õue ja läbisime takistusraja.

ning püüdsime ka masinatesse ronida
Tegevust jagus kõikidele


kes on?


Järgmine tund pidi olema ajaloo ja loodusõpetuse lõiming, kuid sattusime esmalt muusikamaailma
Tund oli pealkirjaga "Hingab ja heliseb"
Esmalt tuli kirjutada, mis on muusika.


Seejärel räägiti, mis ja kuidas on inimest inspireerinud muusikat kirjutama.

Kuulasime, lugesime ja otsisimeKa väike putukas võib muusikamaailmas suuri tegusid teha.
Siis õppisime PÄIKESELOITSI

ning kuidas sarvest häält kätte saada
ja siis täitsime töölehe!
Saime teada, millest tehakse pillikeeli ja mis puit on pilli jaoks parim.


Kõige põnevam oli muidugi see, kui saime end riidesse panna ja pildistada

Nuki

Õps
Härry Potter


Nukid

Lõpuks tehti selle tunni kokkuvõte
Minule õpetajana väga meeldis, kuid
oli ka netinautijaid.

Seejärel läksime järgmisse "TUNDI"

Geograafia
Loodusõpetus
Ajalugu


Kodundus


Ja lõpetuseks käisime ka III korrusel vaatamas, milline oli aeg siis, kui õpsid olid väikesed!
Suured tänud võrratu koolipäeva eest Valga Militaarmuuseumi giidile ja meestele, kes viisid läbi kehalise kasvatuse tunni. Valga Koduloo muuseumi giidile, kes väga huvitavalt rääkis nii muuseumi väljapanekutest kui ka õppetunnist "Hingab ja Heliseb"
Täname Antsla Gümnaasiumit, kes rahastas meie tunni ja õpilasi, kes osalesid nendes suurepärastes tundides.

No comments:

Post a Comment