Wednesday, May 31, 2017

Lõimingutund 30.05.17


Lõimingutund, kus olid koos loodusõpetus, matemaatika, kunstiõpetus ja eesti keel
Tööjuhend oli antud õpiveebis: https://www.tebo.me/groups/005-766

A – Leia arukase leht, joonista!
B – Kirjuta 3 põhjust, miks tiik ei ole bassein


 
C – tänane õhutemperatuur Tuli leida http://www.ilmateenistus.ee/ lehelt temperatuur C ja F tähe juures Faaredes
D – Mitu dm on võilille lehe pikkus?
E – Mitu elupuud on koolimaja ees?
F - tänane õhutemperatuur G –Leia geomeetrilisi kujundeid!
H – Võrdle hariliku kuuse ja hariliku tamme okkaid!
I – Mitu igihaljast puud on koolimaja ees?J – joonista kriidiga 1 ruutmeetri suurune ristkülik
K – kuula 2 minutit, kirjuta, mitut erinevat lindu kuulsid? L – leia lipumasti varju pikkus


M – mõõda oma sammu pikkus ja arvuta koolimaja ümber oleva tee pikkus


 N – leia naat
O – otsi eluta olend
P – kirjuta 3 pöördsõna, mida saaksid õues teha
R – Pööra sõna „ROOMAMA“ olevikus ja minevikus.

S – Mis on õues sinine?
T – Koosta tekstülesanne!
U – Leia koolimaja välisuste arv!
V – Joonista võilille leht, ilma näidist murdmata, tee lehele kollane märk!
Õ – Leia 3 õistaime, määra sugukond!
Ä – Loe kokku ronimisämbliku aukude arv!
Ö – Nimeta 5 koolimaja ees olevasse ökosüsteemi kuuluvat organismi!

Ü – Üllata meid haikuga!

Tänan õpilasi, kes lõbusasti tegelesid 5. klassi kordamisega!

Monday, May 29, 2017

Meenikunno rabas 6.klass


Loodusõpetuse tund teemal "Raba kooslus" toimus Põlvamaal Meenikunno rabas
Kuna Meenikunnos on palju erinevaid kooslusi, siis esmalt tuletasime meelde palumännikut


Õpilastele oli eelnevalt saadetud kiri: "25.mail toimub 6. klasside õpilastele õppematk Meenikunno rabasse.
Ülesandeid on matkal 2
1. ülesanne
Kaasa tuleb võtta kõikidel õpilastel kirjutusvahend, loodusõpetuse töövihik nr1, täidetakse koosluste töölehed.
2.ülesanne
Õpilased moodustavad grupid, kus on 1 - 3 liiget ja varustavad iga grupi nutiseadme või fotoaparaadiga. Toimub "Organismide jaht", kus rühmal tuleb leida tähestikust kõikide (võimalikult paljude) tähtedega organisme ja need pildistada. Näiteks A - arukask, M - mänd, Ü - ümaraleheline huulhein jne" Rääkisime tunni eesmärkidest, võrdlesime metsa ja sood ja tuletasime meelde erinevate metsatüüpide tunnuseid.

Tutvusime töölehe ja töövihiku lõpus oleva LOODUSPÄEVIKU juhendiga.
 Õpilased tegid paaris ja rühmatööd, oli ka lapsi, kes soovisid teha tööd individuaalselt.Et täita looduspäevikut tuli leida 5. klassis õpitud aadressidelt infot ilmastiku kohta.
 Kui asjad olid selged, mida tunnis tegema peab, tuletasime meelde, kuidas soo tekkima hakkab ja vaatasime Liipsaare tornist soo erinevaid astmeid. Kuna Meenikunnos on olemas nii mineraalmaastiku rabastumine, kui ka järve kinnikasvamine, siis on see raba just kõige põnevam Lõuna-Eesti õpilasele avastamiseks.
 Kes hästi vaadata oskab, näeb tornist kõiki etappe - MADALSOOD, SIIRDESOOD ja KÕRGSOOD ehk RABA.


 Rabas tutvusime raimestiku ja pistu ka loomastikuga

 Vaatasime raba taimedele omaseid tunnuseid


 Otsisime ja leidsime õpikust õpitud taimi.

 Kuna õpetaja oli töölehele kirjutanud võõrsõnadega, siis tuli "tõlkida" tööleht eesti keelde.

ja seejärel leida vastavad objektid, organismid või omadused.
 Proovisime, kui palju suudame pigistada turbasamblast vett välja!
 Andsime ka sõrmejäljed! Ja saime endaga hästi läbi!

 Mõõtsime, kui palju jääb 2 meetrisest tokist rabast välja, kui see suruda pinnasesse


 Küll need koolimajast kaasa antud saiakesed maitsesid hästi!


 Enne bussi minekut pidi üle vaatama, kas kogu tähestik sai piltidele.


 Kui ei saanud, siis tuli see piltidele saada!

Tänan, 6. klass toreda koostöö eest!