Tuesday, January 23, 2018

Kohtumine Antsla valla tegijatega 23.01.18

Eelmisel aastal ühel ilusal talvisel detsembripäeval külastas meie kooli Vabariigi President proua Kersti Kaljulaid ja koolimaja täitus tähtsatest isikutest. Lastel oli uudistamist palju ning ka kuuendike seas tekitas see visiit suurt uudishimu. President ja tema kaaskond oli kõigile teada – tuntud, aga kes olid temaga koolimajja kohtuma saabunud mehed ja naised? Selgus, et need olid meie valla elu korraldavad inimesed. Sellest üritusest tekkis plaan uurida, kes ja kuidas kohalikku elu juhivad. Ühiskonnaõpetuse tunnis räägiti ka kohalikest omavalitsusest ning nende rollist valla / linna elu korraldamisel.
Oma silm on ikkagi kuningas ning hakkajate inimestena võtsid kuuendikud asja kohe käsile ning 23. jaanuaril 2018 jalutati pärast kolmandat tundi ühiselt vallamajja, kus toimus ühiskonna ja kirjanduse lõimingutund.


Vallamajas ootas meid vallavanem Avo Kirsbaum, kelle juhtimisel suunduti kohe volikogu istungite saali. Vallavanem tutvustas meile, kes ta on, mida teeb ja kuidas toimub valla elu juhtimine. Saime teada, et vallavanema tööpäev algab kell 8, kuid tihti lõpeb alles hilja õhtul.


 Vestlusringiga liitus ka abivallavanem Kurmet Müürsepp, kes rääkis meile, kuidas toimib Eestis demokraatia, kes korraldavad riigihankeid ja mida veel vallas plaanitakse teha kohaliku elu paremaks muutmisel.
Kuuendikel oli võimalik valla juhtidele esitada ka küsimusi ning seda võimalust juba käest ei lastud. Vestluringi lõpetuseks jagati kõigile sedelid ja valla logoga pastakad. Tuli kirja panna oma nägemus sellest, milline peaks olema üks õige Antsla valla kodanik. Pastakad jäid mälestuseks visiidist vallamajja. Pärast vestlusringi tutvustati vallamajas töötavaid inimesi ja nemad tutvustasid lühidalt meile omakorda oma töid-tegemisi. Avo Kirsbaumi juhtimisel astusime läbi ka Antsla raamatukogust.

 Ringkäigu lõpetasime vallavanema kabinetis ning Aron leidis, et vallavanemal on väga hea tool ning mõnus keerutada. Avo Kirsbaum oli Aroniga nõus tooli osas, kuid ütles, et kahjuks pole keerutamiseks aega – lihtsalt kiire töötempo ei võimalda seda.

90 minutit möödus vallamajas kiiresti ning meile head aega soovides kutsusid valla juhid meid kindlasti tagasi. Võib olla ühel päeval lähemegi veelkord külla …   Milline on või peaks olema Antsla valla inimene tänaste kuuendike arvates?
Aus
Tark
Sõbralik
Korralik
Lahke
Abivalmis
Heatahtlik
Kohusetundlik
Tore
Hoolas
Viisakas
Hea
Normaalne
Ükskõik, mis vanusest
Hea
Peab oskama teisi keeli
Hoolib enda ümber olevatest inimestest olenemata, kas need talle meeldivad või mitte
Usaldusväärne
Tubli
Keskkonnasõbralik
Kiiduväärne
Kokkuhoidev
Õiglane
Hooliv
Ei viska prügi maha
Lojaalne
Naljakas
Noor
Koostöövalmis
Heasoovlik, kes suudab nautida Antsla suurimat väärtust – LOODUST
Teotahteline
Innovaatiline
Ettevõtlik
Tal peaks olema kodanikujulgust
Arvestav
Keskkonda hoidev
Säästlik
Hea sõber
Viisakas
Mõistev
Töökas
Teistega arvestav
Seadusekuulekas
Hää inimene
Julge
Heasüdamlik
Ei ole allaandja

Suur tänu vallavanemale Avo Kirsbaum, abivallavanemale Kurmet Müürsepp ja Antsla valla töötajatele, kellega meil õnnestus sellel päeval kohtuda.

Friday, January 19, 2018

Põnev tund koos aktiivõppe ahvatlustega 19.01.18

Kunagi aastaid tagasi, kui mu oma tütar oli pisike, siis tundus naljakas, et ta küsis minult iga asja kohta "... aga miks?" Nüüd olen ise Karoliinast eeskuju võtnud ja igal võimalikul juhul uurinud, et  MIKS SEE ASI NII ON? sama teeme ka koolitundides.
Täna katsetasime 5.a klassi õpilastega.
Iga õpilane valmistas ette katse teemal ÕHK.
Esmalt toimus katsete näitamine. Hästi raske on näidata ja samaaegselt ka rääkida, mida teed.

Lenne ja Kristel näitasid mustkunsti - kui panna taskurätik klaasi ja klaas suruda vette, siis taskurätik märjaks ei saa. "Uskumatud" palusid katset korrata, kuid ka teisel korral rätik ei märgunud. Loomulikult seletas Lenne pärast ka ära, miks märgumist ei toimunud.


 Kristel näitas, kuidas saab katkisesse pudelisse vesi panna nii, et vesi sellest välja ei voola. Samuti seletas Kristel ära põhjuse ja rääkis õhurõhkude erinevusest.


 Kristlyn näitas, kuidas saab joogikõrre sisse vesi "lõksu panna"


 Kaspar ja Kaimo tegid katse peegli, paberrätiku ja küünla ning joogiklaasiga, ning tekitasid vaakumi. Kaimo selgitas, miks peegel maha ei kukkunud.

 Marta selgitas, et pole tühja anumat ja tõestas selle purki ja kaussi kasutades. Liisu ja Tuuli näitasid, et soe õhk on külmast õhust kergem. Kaisa tõestas, et klaasi all olev küünal kustub, kui hapnik otsa saab ja veetase tõuseb selle võrra, kui palju oli klaasi all hapnikku.


 ka Kaisa katses tekkis vaakum!

 Anni tõestas, et kui vesi läheb pudelisse, siis peab ta vabastama ruumi ja õhu sealt välja lükkama.

 Tänan lapsi toredate katsete eest ja põhjenduste ning selgituste eest!