Sunday, November 25, 2018

Loodusõpetuse ja eesti keele lõimingutund "JÕED ja JÄRVED!


23.11 toimus 5.b klassis lõimingutund (loodusõpetusest ja eesti keelest) – õpetajad Irene ja Ülle
Esmalt oli Eestimaa vaja terveks teha!
Õnneks läks see päris kiiresti!


Seejärel tuli leida üles oma jõgi või järv, mille kohta muistend oli kirjutatud ja see kaardile kanda! Seejärel tehti tööd interneti abiga:


Kui õpilase veekogu on JÄRV, siis ta leidis faktid 
1. Järve suurus; 
2. Järvevee omadused; 
3. Asukoht – maakond; 
4. Loomad ja nende kohastumused; 
5. Taimed – erinevates vööndites – joonistasb; 
6. Mis kala saab püüda? (Kuidas ja millega) 
7. Imetajad ja linnud

Kui õpilase veekogu on JÕGI, siis ta leidis
1. Jõe langus, vooluhulk, lisajõed; 
2. Asukoht – maakond;
3. Loomad ja nende kohastumused; 
4. Taimed – erinevates vööndites – joonistas; 
5. Mis kala saab püüda? (Kuidas ja millega) 
7.Imetajad ja linnud

Info kirjutati TERAsse
Kaardile kirjutati veekogu suurused ja huvitavad faktid, mis pärast ka ette loeti.


 Teises tunnis tegeleti muistendite lugemise ja kuulamisega

 Õpetaja Irene loosis välja järjekorra, kes millal oma muistendi teistele esitab:

Tund läks korda ja lapsed olid tublid!

27.novembril toimus 5.a klassis lõimingutund (loodusõpetusest ja eesti keelest) – õpetajad Iri ja Ülle
Teema oli sama
Tund algas häälestusega, kus lapsed nimetasid jõgede ja järvede nimesid.
 Õhupall ei tohtinud maha kukkuda!

Seejärel tuli üles otsida, kus sinu järv või jõgi asub ja nimi kaardile kanda!

 Järgmisena lugesid lapsed oma muistendid kaaslastele ette. Oluline oli ka kuulamisoskus!


 VUNK-kooli liikumispaus

 Paaristunni II pooles panime tükkidest Eestimaa kokku
 Ja otsisime infot - huvitavaid fakte ning lugesime faktid ette kaaslastele.
 ning kandsime info kaardile

 Seejärel täitsime interneti abiga TERAs olevat ülesannet
 Tund läks kiirelt ja põnevalt. Tänaseks on mõlemad klassid Eesti järvede ja jõgede teemast teadlikumad!
Tänud koostöö eest!

Thursday, November 1, 2018

Virtuaalreaalsus - Virtuaalmaailma tajumine läbi prillide 31.10.18

4.a ja 4.b klasside õpilased "käisid" 31.10.2018 Kosmoses.

Esimesena toimus 4.b klassi tund
Eesti keele tunnis oli teemaks "Oma arvamus" ja loodusõpetuses "Kosmos". Tund toimus lõimingutunnina eesti+ loodusõpetus.

Esmalt said õpilased juhendi, kuidas virtuaalreaalsuse prille kasutada, seejärel räägiti, mis on selle asja eesmärk ja lepiti kokku reeglites.

Kui kokkulepped olid sõlmitud algas töö.
Need, kes istusid koolipingis, tegelesid oma arvamusega ja selle põhjendamisega. Arvamust tuli avaldada
Päikesepaneelide kohta
Kosmosejaamade kohta
Virtuaalreaalsuse ja /või kaaluta oleku kohta

Õpilane, kes sai endale prillid, pidi lahendama ülesannet, mida ta kuulis kõrvaklappidest (ülesandeid jagati inglise keeles) Õpetaja Roman tõlkis vajadusel, kuid paljud lapsed said ka võõrkeelest aru!


Huvitav tähelepanek: tunnis olevad kaksikud tegutsesid Kosmoses paremini, kui teine kaksikutest oli tema kõrval.


Ülesanne oli parandada Kosmoses päikesepaneel!Kui kõik õpilased olid virtuaalmaailmas saanud Kosmoses käia, uurisime õpikust luuletusi. Esmalt lugesime luuletust oma arvamuse kohta, seejärel kosmose kohta.

Seejärel rääkisime ja põhjendasime oma arvamusi teemadel, mis olid tunni alguses kokku lepitud.

Lastele tund meeldis
Selline virtuaalreaalsuse kogemine rikastas õpilaste teadmisi.
Õpilastele meeldis kogemus kaaluta oleku kohta.
Huvitav oli tunda ennast skafandris.
Põnev oli näha kosmosest Maad.
Kuna rääkisime ka kosmonaudi tööst, siis üks tüdruk ütles, et tema on alati tahtnud saada kosmonaudiks, aga kuna ta ei kujutanud seda tööd üldse ette, siis nüüd ta kahtleb enda soovist
Osad lapsed olid üllatunud, et nad ei suutnud olla selles keskkonnas.

Tund oli põnev ja kõik lapsed said endale uusi teadmisi ning põneva kogemuse.
Tänan õp Romani ja neljandikke, kes tegid kenasti koostööd!